Om tjenestene


Tradisjonell terapi

En terapitime varer 50 min. Terapien tar utgangspunkt i det du opplever som problematisk og vanskelig. For å kunne hjelpe deg trenger jeg først å bli litt kjent med deg. Vi trenger en trygg og god relasjon for kunne jobbe sammen slik at du kan få det bedre. Samtidig skal du forvente at også den første terapitimen skal gi deg noe tilbake. I det minste sette i gang noen prosesser som på sikt skal føre til at du får det bedre. Progresjon i terapi vil alltid avhenge av deg selv, din historie, alvorlighetsgrad og kompleksitet. I tillegg er din fremgang/bedring forutsatt et godt samspill mellom deg som pasient og meg som terapeut.

Noen terapiforløp er korte over få timer, mens andre går over en noe lengre periode. Dette avklarer vi underveis.


Livsstilsendring

Livsstilsendring varer i 30 min. Her tar vi utgangspunkt i din "nå-situasjon" og hva du ønsker å oppnå i nær fremtid eller på lengre sikt. Du kan ha et mål om vektreduksjon, bedre systematikk i trening eller generelt bedre helse. Ønsker du å slutte å røyke eller å endre andre vaner, er også livsstilsendring et godt alternativ for deg. Først blir vi enige om et passe ambisiøst helsemål for deg. Deretter vil vi sammen lage en plan/oppskrift på hvordan du skal kunne klare å nå målet ditt og innenfor hvilken tidsramme. Du vil også få innføring i Halvtimen som er metoden du bruker på vei mot nye mål. 

Livsstilsendring kan gå over flere uker eventuelt også på månedsbasis. Frekvens styres av deg hvor tett oppfølging du ønsker. 


Parsamtaler

Parsamtaler varer i 50 min. Mange par sliter med dårlig eller manglende kommunikasjon, som ofte fører til alvorlige problemer i parforholdet. Stort sett er dette problemer som kunne vært unngått. I stedet skaper det større avstand mellom dere. "Hva er det egentlig vi krangler om..?" Det er ofte små grep som skal til for å motvirke krangler og uvennskap i et parforhold. Hos meg blir dere tydelige på hva dere egentlig mener. Hva forventer dere av hverandre i forholdet? Sammen løser vi konflikter og ser fremover. Dere trenger kanskje en nøytral tredjepart som kan hjelpe dere tilbake på et tryggere og riktigere spor?


Familier

Det kan være flere grunner  til at din familie trenger/ønsker psykologbistand. Usunn livsstil i familien berører hele familien. Hvordan løser vi det? Tidsklemma opplever de fleste familier. Hvordan skal vi som familie møte tidsklemma og effektivisere hverdagen? Foreldre som krangler etterlater mange ubesvarte spørsmål hos barna, og ikke minst frykt. Hvordan påvirkes ditt barn? I familier som allerede er oppløst er samhandling og kommunikasjon mellom alle parter avgjørende for å avhjelpe en, for mange, svært krevende livssituasjon. 

BØRGE LEKSBØ