BØRGE LEKSBØ


PEPP-kurs


PEPP-kurset gir opplæring i en anvendelig og praktisk metode for endring av vaner eller livsstil. Deltakerne lærer blant annet hvordan pasienter kan ivareta egen motivasjon. Kurset passer derfor utmerket for ansatte i frisklivssentralen, men er like aktuelt for ansatte som jobber med pasienter/deltakere i andre avd/felt. Siden endringsmetoden er universell er den høyst relevant også i eget liv. Bedrifter og personalgrupper vil derfor også kunne nyte godt av PEPP-kurset. Kurset er like aktuelt langs hele spekteret av endring - fra små uvaner og levevaner til mer omfattende livsstilsendring, og på tvers av ulike fagfelt og bransjer.


PEP kjenner vi igjen fra begrepet ”pep-talk” hvor målet er å motivere eller oppildne andre til økt innsats – til endring. I denne sammenhengen er dessuten PEPP et akronym som beskriver kjernen i PEPP-kurset og grunntanken i hvordan man bør jobbe for å få til varige endringer: Planlegging og Evaluering i et Prosessestyrt Prosjekt.

Som deltaker på kurset får du økt kunnskap om hvordan man skaper varig endring, og opplæring i konkrete verktøy til bruk i eget liv eller i møtet med pasienter/deltakere. Kurset er bygget opp av tre deler:

     Del 1: Innføring i teorien rundt hva som skal til for å skape endring. Motivasjon, mestring og selvtillit står sentralt.

     Del 2: Presentasjon av praktiske verktøy og metode for endring. Struktur, mål, planlegging og evaluering er stikkord.

     Del 3: Praktiske øvelser og gruppearbeid som gir trening i metodens kjerneelementer.


PRAKTISK INFORMASJON:

- PEPP-kurset kan leveres over hele landet.

- Kurset kan arrangeres før større eller mindre grupper, ingen begrensning,

- Varighet fra 2-6 timer (kan økes)

- Total pris fra kr 15000,-  (uavhengig av antall deltakere)

- For bestilling / spørsmål kontakt Børge Leksbø 99 15 66 93 eller epost psykologborgeleksbo@gmail.com


REFERANSER:
"Børge Leksbø gir et konkret arbeidsverktøy som kan benyttes i alt endringsarbeid. Kurset oppfattes som meget nyttig og Børge evner å engasjere og inspirere forsamlingen. Dette var bra!"

             - Guri Rudi, Senriorådgiver, Helse- og sosialavdelingen, Fylkesmannen i Oppland


"Et inspirerende kurs! .. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Leksbø viste oss en praktisk og konkret tilnærming til endring. I bydelen møter vi mange som mangler grunnleggende struktur i hverdagen. PEPP metoden handler om å planlegge, sette seg mål og evaluere underveis. Dette skaper fokus og følelse av mestring - avgjørende for å få til endring"
           - Kristin Opsahl, frisklivs- og folkehelsekoordinator i bydel Sagene, Oslo.


"Børge Leksbø er en engasjert foredragsholder som tydelig og inspirerende formidler et enkelt budskap om struktur i endringsprosesser. Hovedplan og «selv-pepp» er enkle og konkrete verktøy for å planlegge, og gjennomføre endringer. PEPP-kurset hadde en god blanding av teori og praktisk øvelse. Kurset traff et tverrfaglig helsepersonell, og både helsesøster, fysioterapeuter, ernæringsfysiologen og ansatte i frisklivssentralene gikk fornøyde hjem med ny kunnskap og fornyet inspirasjon"

​             - Anita Alvheim, prosjektleder for Frisklivs- og meistringssenteret i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden


"Børge sier man må kjøpe metoden for å kunne selge den videre. Børge eier denne metoden, og formidler den videre på en glimrende måte. PEPP metoden fremstår som et flott verktøy i forhold til personlig utvikling og behandling av pasienter, med fokus på målsetting, konkret handling og evaluering. Kan anbefales alle som jobber med pasienter samt de som ønsker egenutvikling. Takk for for et meget inspirerende foredrag"

              -Lars Håvard Høgvoll, næringsdrivende fysioterapeuters gruppeOM PEPP-KURSET

PEPP-kurset er utviklet av Psykolog Børge Leksbø. Han har bred og mangeårig erfaring som psykolog og faglig ansvarlig for livsstilsbehandlingen på Nimi Ringerike. Børge har også hatt ansvaret for og bidratt i flere prosjekter i samarbeid med Helsedirektoratet og flere frisklivssentraler. Det er blant annet et pågående prosjekt i Rogaland ("strukturkurset i frisklivssentralen")., hvor flere kommuner er involvert. Utover dette har Børge også figurert som endringsekspert og psykolog i programserien Tv2 Sporty, hvor ti deltakere fikk hjelp til å endre livsstil.PASSER KURSET FOR OSS ?

PEPP-kurset kan tilpasses til mindre og større grupper innenfor de fleste avdelinger / bransjer:

  • Frisklivssentraler
  • Øvrige avdelinger, privat og kommunalt som jobber med endring og eller med pasienter/deltakere
  • Bedrifter som ønsker å gi sine ansatte verktøy for livsstilsendring


Ta kontakt, for tilpasning din bedrift / organisasjon!