BØRGE LEKSBØMental trening

 

"Alle idrettsutøvere er opptatt av trening og utvikling av fysiske evner og ferdigheter.
Vinnerne er best også på mental trening"

 

Gode idrettsprestasjoner forutsetter gode fysiske ferdigheter og kapasitet. Seriøse utøvere bruker svært mye tid på tekniktrening, terping og forbedring av styrke, kondisjon og bevegelighet. De fleste bruker liten tid på mental trening. Og det til tross for kunnskapen og enigheten om at mentale faktorer spiller en viktig rolle i alle idretter.  Gode prestasjoner vil alltid være forankret i og forutsatt fysisk kapasitet eller evner, men de mentale faktorene vil kunne ta prestasjonene til et enda høyere nivå og være forskjellen på 1. og 4. plass - seier og tap.


Hvorfor mister noen spillere hodet i viktige kamper?

Hvorfor mister enkelte utøvere fokus når presset blir for stort?

Hva er det som gjør at enkelte utøvere kan hente uante reserver mot slutten av konkurransen?

Hvordan er det mulig at enkelte utøvere alltid ser ut til å ha marginene på sin side?
Hvorfor har enkelte lag en tendens til å avgjøre kamper mot slutten?

Er det tilfeldig at noen lag aldri kommer skikkelig i gang første del av kampen?

Hvordan kan et lag miste selvtilliten idet de går ut på mostanderens hjemmebane?
Hvordan havner et lag i "flytsonen" og blir der?


Som idrettspsykolog er man opptatt av slike spørsmål. Man bidrar til at utøvere og lag utvikler sine mentale ferdigheter og man jobber med mentale prosesser. Det dreier seg om selvtillit, mental tøffhet, trygghet, fokus på arbeidsoppgave, finne rett tenningsnivå, være offensiv. Det dreier seg om å jobbe som et lag, spille hverandre gode. Det dreier seg om å løfte prestasjonene høye enn summen av delene hver for seg skulle tilsi var mulig. 


Mentale faktorer er trenbare og kan påvirkes. På hvilke områder kan du forbedre deg og dermed løfte prestasjonene opp på et høyere nivå? Sliter du med "nerver" i konkurranser? Vil du bli tøffere mentalt? Ønsker du å bli flinkere til å visualisere? Ønsker du å bli mer fokusert på oppgavene dine - både i trening og i konkurranser? Vil du jobbe med å bli flinkere til å yte 100 %?

Ønsker å du å bli en mer komplett utøver?


Hva er en idrettspsykolog

For å kunne kalle seg idrettspsykolog må man være autorisert psykolog med embetseksamen (cand.psychol). Som psykolog har man dermed en bred, helthetlig forståelse av utøveren. I tillegg til å jobbe med mental , så har man erfaring og kompetanse til å kunne hjelpe med andre plager/vansker som direkte eller indirekte påviker prestasjoner. Det kan f eks dreie seg om angst, depresjon, dårlig søvn, stress etc. Rollen som idrettspsykolog skiller seg dermed betydelig fra andre "mentale trenere" både mht utdannelse og totalkompetanse, og hva vi kan bistå med.


Visualisering

Evnen til å visualisere har vi alle. Vi kan leve oss inn i og forestille oss situasjoner, personer, lukter og lyder, også på et følelsesmessig nivå. For deg som utøver betyr det at du har muligheten til å hente kampsituasjon eller konkurranser inn i ditt eget hode og trene. Du kan forberede deg når som helst og hvor som helst!  Evnen til å visualisere er trenbar, nesten som en muskel. 

 

Hvilken betydening kan dette ha? Dette er veldig avhengig av type idrett og ferdigheter. Effekten kan være veldig stor. Du blir bedre forberedt, kan lettere kontrollere angst og stressnivå i kroppen, du kan bygge selvtillit og du kan terpe tekniske detaljer. I tillegg vil visaluseringsøvelser kunne gjøres umiddelbart, her og nå, men også under trening, hjemme eller på toget. Alt foregår inni hodet ditt!

 

 

Målsetting, planlegging og evaluering

Det dreier seg om å sette arbeidet / treningen i system for å kunne forbedre prestasjonene sine over tid. I en treningsdagbok ligger mye verdifulle erfaringer. Ikke alle økter er like spennende og lystbetonte men de er nødvendige for å nå dine satte mål. Har du en god nok retning på treningen? Er det mer å hente også på det mentale plan? Er du flink til å rose egen fremgang og milepæler og samtidig flink til å forbedre deg? 

 

Oppmerksomhetstrening

Konsentrasjon og god oppmerksomhet er sentralt for å prestere på et godt nivå. Tanker som vandrer og konsentrasjonssvikt kan gi ønsket om seier eller gull en alvorlig brist. I mange idretter må man være veldig konsentrert for å kunne hevde seg. Tempoet er høyt og man har ikke råd til å sovne et par sekunder. Om det gjelder håndball, hockey, fotball, sykling eller andre lagidretter eller individuelle idretter. Oppmkerksomheten kan trenes. Man kan bli mer fokusert gjennom å ta mer kontrol over tankene sine og være mer bevisst her og nå. Fokus på arbeidsoppgaver er en mantra som går igjen.

 

Indre dialog

Hva sier du til deg selv? Hvordan er tankeinnholdet ditt? Er du offensiv eller defensiv i tankegangen? Håper du på det beste, men frykter det verste? Tankene våre er styrende og påvirker oss i stor grad. Å frykte konkurrentene er mindre konstruktivt enn å fokusere på det du kan styre - egen innsats. Ord, setninger og tanker kan potensielt roe deg ned og få deg i riktig modus. Triggerord kan føre til at du henter frem uante fysiske reserver! Det kan være forskjellen på 1. og 4. plass, på seier og på tap.