Profesjonell hjelp for:

Angst  -   Depresjon  -  Lav selvfølelse  -  Stress  -  Lav energi  -  Tankekjør

Problemer i parforholdet  -   Etablering av nye vaner  -  Redusert livskvalitet   -   mm....

Psykolog Børge Leksbø tilbyr profesjonelle,  private psykologtjenester til enkeltpersoner og par.    


Hvem oppsøker psykolog? 
Hva som gjør at folk bestiller time hos psykolog varierer veldig. Enkelte har et ganske spesifikt problem (f eks konflikt, stress  eller angst for bilkjøring, eksamen, etc), som man ønsker hjelp til å løse. Her vil en psykolog hjelpe med veiledning, teknikker og råd slik at man kjapt får det bedre. Andre har slitt over en lengre periode, gjerne i flere situasjoner og livsområder. Livet kan være preget av perioder med uro, stress, konflikter eller nedstemthet. Problemer som gjerne påvirker både jobb og privatliv betydelig.

Er det ikke "svakt" å oppsøke psykolog? Man bør vel kunne klare seg selv? Er det mulig å gjøre noe med problemene? 
Det er modig å be om hjelp! Det gir deg samtidig muligheten til å få det bedre - heve livskvaliteten.
De senere årene har terskelen for å oppsøke psykolog blitt lavere. Nå er det vanlig å be om hjelp. Noen terapitimer kan utgjøre en forskjell, og gi det nødvendige dyttet i riktig retning. Enkelte trenger noen flere timer, over en lengre periode.
Sammen blir vi enig om et forløp tilpasset deg og dine behov! 
Privat psykolog på Hønefoss, Ringerike

Ledig kapasitet våren 2020

For tiden ingen venteliste. Ledige timer trykk HER 


Ring 99156693 / epost pykologborgeleksbo@gmail.com​​ "Børge Leksbø gir et konkret arbeidsverktøy som kan benyttes i alt endringsarbeid. Kurset oppfattes som meget nyttig og Børge evner å engasjere og inspirere forsamlingen. Dette var bra!

     - Guri Rudi, Seniorrådgiver , fylkesmannen i Oppland

Psykolog Børge Leksbø har mangeårig erfaring som psykolog innen flere felt; psykiatri, rus, helse & livsstil og arbeid med sykemeldte. 

Han har kontortid alle hverdager på Aktiv Helse, hønefoss arena 2 etg.

BØRGE LEKSBØ

PEPP kurs


Praktisk metodekurs som gir kunnskap og opplæring i  livsstilsendring.For små/større og grupper, 2- 6 timer. For:

  - Frisklivssentraler

  - Avdelinger som jobber med pasienter/brukere

  - Bedrifter som ønsker å tilby kurs for sine ansatte 

Hvorfor oppsøke psykolog?

Det kan være mange grunner til å oppsøke psykolog. Lav energi, stress, angst, depresjon, lav selvfølelse eller problemer i parforholdet. Fellesnevneren er redusert livskvalitet. Mens enkelte venner seg til å leve med plagene sine, så vil andre oppleve at det er på tide å be om hjelp. Psykolog Børge Leksbø har mangeårig erfaring som psykolog innen flere felt, blant annet helse & livsstil, rus og psykiatri. Han tar i mot pasienter på Ringerike Med. senter (fredager). I tillegg disponerer han kontor på Aktiv Helse (Hønefoss arena, Schjongslunden) tirsdager og onsdager. 

VIDEOKONFERANSE!


I disse tider kan det være et trygt alternativ å ha konsultasjon over telefon eller  videokonferanse. Dette er det gode systemer for.


Ta kontakt for å avtale time!


Ring 99156693 / epost pykologborgeleksbo@gmail.com Psykolog Børge Leksbø  Ønsker du endring?

Private psykologtjenester på Høneforss, Ringerike. For deg som ønsker kvalifisert og profesjonell hjelp til å mestre dine mentale utfordringer. Det er kort ventetid, du får normalt tilbud om time innen 7 dager.